Ανακαίνιση σπιτιού

Ανακαίνιση  και μελέτη όλων των χώρων κατοικίας βάση των αναγκών των ιδιοκτητών.Μοντέρνα χρώματα και έξυπνες λεπτομέρειες για όλους τους χώρους της κατοικίας.